SPREE MANIFEST

Vi är orädda innovatörer. Vi är glädjefyllda kreatörer. Vi är styrkta av vår erfarenhet och betrodda för vår expertis. Vi levererar interaktiva upplevelser och förstärker din verksamhet. Vi är geeks som skapar magi. Kod är vår passion, användbarhet är allt!

SPREE MANIFEST

Vi är orädda innovatörer. Vi är glädjefyllda kreatörer. Vi är styrkta av vår erfarenhet och betrodda för vår expertis. Vi levererar interaktiva upplevelser och förstärker din verksamhet. Vi är geeks som skapar magi. Kod är vår passion, användbarhet är allt!

Vårt fokus

Spree har tre fokusområden som tillsammans kompletterar oss både kompetensmässigt och affärsmässigt. Vi utvecklar skräddarsydda helhetslösningar med fokus på interaktiva installationer och kundanpassade IT-system. Med uppdragsspecifika team på vårt eget kontor driver vi projekten från ax till limpa för att försäkra att vi levererar lösningar som bygger på vår vision. 

Parallellt med våra inhouse-projekt förstärker vi även våra kunders IT-projekt med kompetensuthyrning. Våra utvecklare och UX-designers blir en del av kundens team på både längre uppdrag men även kortare projekt. Med vårt tredje fokusområde ser vi till att alltid ligga i framkant när det kommer till teknik, hårdvara samt mjukvara. Vi har en ständigt uppdaterande labbmiljö där vi experimenterar och utforskar vad ny teknik kan erbjuda våra kunder.

Helhetslösningar

Kompetensförstärkning

Labb & Innovation

Vår process

För att skapa unika upplevelser som ger nytta utgår vi alltid från kunden och användarens behov och kombinerar denna upptäckt med vår egen erfarenhet och lust för ny teknik. Vi har genom åren arbetat fram en process som är vår grund i alla projekt. Iterativt arbetar vi med följande steg:

Upptäcka

Workshops:Utforska behov och önskemål. Idégenerering.

Definiera

Etablera koncept: Vad exakt skall vi göra och vilka delar skall konceptet innefatta? Identifiera innehåll med hjälp av designskisser, tekniska beskrivningar och research.

Design & Utveckling

Produktion: Produktion av lösningarna. Vi arbetar iterativt med Hi-fi prototyper som byggs upp i form av demo-stationer.  Användartester med inriktad målgrupp utförs.

Leverans & Debrief

Installation och test: Vi installerar och testar våra lösningar på plats. Lösningarna stress-testas i faktisk miljö.

VÅRA VERKTYG

För att möjliggöra våra kunders visioner har vi, utöver vår process, en rad olika kompetensområden inom både mjuk- och hårdvara, design och projektledning. Nedan finner du ett axplock av de områden som Spree bemästrar både som konsulter och som team på plats på vårt kontor.

Förstudier & Behovsanalys

Konceptutveckling

Användartester

Interaktionsdesign

Projektledning

Workshops

Unity

Azure & övriga molntjänster

Grafisk form

Databasdesign & Integration

IT-arkitektur

IoT

HTML5 & CSS3

.NET/ASP.NET/XAML

iOS

Windows 10 & Phone

Android

Javascript

Vårt team

Vi kombinerar kompetens inom kravställning, UX och formgivning med front- och backendprogrammering samt sensor- och hårdvarunära programmering. Vi producerar helhetslösningar eller specifika delprojekt beroende på kundens och projektets förutsättningar.

Kompetenta


Vi jobbar kontinuerligt med att vidareutbilda våra konsulter med kurser och tid för labb. Våra konsulter är i hög grad certifierade inom sitt område och uppmanas att sprida sin kompetens till sina kollegor.


Coachande


Vi är stolta över att sprida vår kunskap och att coacha kollegor och kunder. Många av våra konsulter har erfarenhet av att föreläsa om sitt expertområde.


Proaktiva


Med erfarenhet av olika verksamheter ser vi tydligt vad som skapar framgång. Vi vägleder våra kunder i strategiska val för att tillsammans bygga en framtidssäkrad lösning.


Geeks


Vi älskar det vi gör och det speglas i det vi levererar. Konsulterna på Spree känner stolthet i att vara nördar inom sitt område och vi ser denna passion som en förutsättning för att uppnå hög kvalité.


Målinriktade

Att leverera i tid och med kvalitet kan låta klyschigt, men det är en framgångsfaktor bakom samarbetet med våra kunder. Vi har som längst jobbat med en och samma kund sedan 2001.

Nyfikna


Nyfikenhet kännetecknar alla våra anställda och är ett grundkrav för att kunna utvecklas och prestera på topp. Vi strävar hela tiden efter att vara nyfikna på ny teknik och bättre lösningar för våra kunder.


Vår Historia

Spree grundades 1998 och har under de senaste 18 åren byggt upp gedigen kompetens inom IT-lösningar av olika karaktär. Företaget startades under namnet Marotz och hade till en början som huvudsaklig affärsverksamhet IT-konsultuthyrning. I samband med att Microsoft 2008 lanserade sitt Pixelsense Surface multitouch-bord började vi utveckla interaktiva lösningar för museer och företag. Vi har sedan dess utvecklat detta till ett eget affärsområde och arbetar idag både med uthyrd kompetens och helhetslösningar på vårt eget kontor. 2013 bytte vi namn till Spree.

ÖPPNAR KONTOR I SVERIGE

Marotz grundas. Affärsverksamhet inom IT-konsultning.

VD LENA

Köper den Svenska delen och tar in styrelsen som delägare. Byter namn till Synaptic.

MICROSOFT LANSERAR

Pixelsense Multitouch bord. Utvecklingen av interaktiva lösningar till museer och företag tog fart.

Vinnare av Microsoft Awards.

BYTTE NAMN TILL SPREE

Vinnare av PTS-priset.

IDAG

Arbetar Spree med både helhetslösningar och uthyrd kompetens.

ÖPPNAR KONTOR I SVERIGE

Marotz grundas. Affärsverksamhet inom IT-konsultning.

VD LENA

Köper den Svenska delen och tar in styrelsen som delägare. Byter namn till Synaptic.

MICROSOFT LANSERAR

Pixelsense Multitouch bord. Utvecklingen av interaktiva lösningar till museer och företag tog fart.

Vinnare av Microsoft Awards.

BYTTE NAMN TILL SPREE

Vinnare av PTS-priset.

IDAG

Arbetar Spree med både helhetslösningar och uthyrd kompetens.