Kreativ och rolig workshop med ny teknik.

STIMDI Workshop

Tillsammans med STIMDI (STIMDI – Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för MDI) genomförde vi en workshop i kreativt tänkande kring ny teknik och konceptutveckling. Vi fokuserade på Hololens, Kinect och Multitouch-ytor. Efter en kortare föreläsning kring Sprees egna arbetssätt med ny teknik  arbetade vi i grupper och skapade nya spännande koncept.

Vi vill tacka alla som deltog och gjorde denna workshop så lyckad.

Läs mer om eventet på STIMDI hemsida här