I Vasamuseets utställning Meanwhile har Spree utvecklat två multitouch-upplevelser som låter besökarna fördjupa sig i Vasaskeppets samtid. Med hjälp av data från Wikipedia skapas ett levande innehåll som uppmuntrar till utforskande.

Utforska Vasaskeppets samtid och värld

Meanwhile är en utställning som utforskar världen under första hälften av 1600-talet, under den allt mer globaliserade tiden då Vasa byggdes. År 1628, då Vasa byggs och sjunker, är världen en plats där stora skepp seglar över oceanerna och världskartan tar form. Människor reser och möts frivilligt och av tvång. Kontakter knyts över kontinenterna. Idéer, varor och sjukdomar sprids. Konflikter uppstår.

Spree skapade två interaktiva lösningar för att hjälpa besökarna att utforska Vasas samtid. Vid det första multitouch-bordet kan besökaren navigera sig över en världskarta och läsa information om viktiga händelser och platser. Informationen till dessa intressepunkter hämtas från Wikipedia vilket gör att vem som helst kan lägga in relevant information.

När besökaren rör sig vidare till nästa interaktiva bord kan denna läsa mer ingående om vissa ämnen som även kopplas samman och skapar en helhet över denna tidsepok.

Integration med Wikipedia

För att möjliggöra att en utav lösningarna hämtar relevant information från Wikipedia, arbetade våra utvecklare tillsammans med utvecklare från Wikipedia för att bygga en sökalgoritm som presenterade rätt data och uppdaterades dagligen.

Vår roll i projektet

För att leverera skräddarsydda och engagerande lösningar involverar varje projekt olika kompetenser och tekniska krav. Nedan ser du vad vi bidrog med i just detta projekt.

Kompetenser

Verktyg

Formgivning

Interaktionsdesign

Utveckling

Projektledning

.NET

Pixelsense Surface

Win 7

Multitouch