TOM TITS EXPERIMENT - CELLSKAPT

Spree har utvecklat tre digitala stationer till Tom Tits nya utställning "CellSkapt", där besökarna får möjligheten att utforska kroppen på både insida och utsida.

Om caset

De tre digitala stationer som Spree har utvecklat till utställningen avser att väcka nyfikenhet och tävlingslustan hos besökarna, där de på ett lite nytänkande vis får utforska hur kroppen fungerar och vad den kan åstadkomma. På en av stationerna får besökarna testa sin styrka, snabbhet och uthållighet i ett 100 meter långt roddrace som projiceras framför dom på väggen.

De två andra stationerna Spree har skapat kallas för ”Flockimmunitet” och ”Spridning”. Bägge stationerna är projiceringslösningar som visualiseras med pixelgrafik. På flockimmunitet kan besökarna uppleva hur omfattande en smitta sprider sig beroende av hur stort procentantal av en befolkning som är vaccinerade och på Spridning kan besökarna framkalla färglada visualiseringar av smittor som är olika kraftfulla och se vilken av dem som tar över.

Utforska våra lösningar


Om Tom Tits - CellSkapt

”Vi vill att alla ska kunna känna igen sig i någon del av utställningen, och samtidigt fascineras av hur fantastiska alla människor är med sina olika kvaliteter, kunskaper och förutsättningar.

När du vandrar uppåt i trapphuset upplever du hur en människa skapas, från den första celldelningen till en färdig människa. Väl uppe i utställningen kommer du uppleva kroppen från minsta beståndsdel till den hela människan.

Du kan undersöka hur kroppen ser ut på insidan vid vårt visualiseringsbord, testa hur du kan förbättra din fysiska förmåga på olika sätt. Med hjälp av VR-teknik kommer du att kunna resa i blodomloppet i experimentet Space Ball.

Du kan undersöka hur det fungerar när vi äter, hur dina blodådror ser ut, och hur mycket man fiser i genomsnitt varje dag och mycket, mycket mer.

Utställningen innehåller allt från analoga experiment, traditionella anatomiska modeller, till digitala spelytor och digitala visualiseringar.”