Utforskande

Med hjälp av en touchskärm kan museets besökare navigera bland de olika föremålen som finns framför dom i stormontern. På detta vis kan besökarna se objekten på närmare håll samtidigt som de får intressant information om de olika objekten.

Röntga Buddhastatyer

De tre Buddhastatyerna har röntgats och undersökts och materialet från denna undersökning finns med i applikationen. Om besökarna klickar på olika delar av statyerna får de se en genomskärbild av området de klickat på och vad man funnit på insidan. Dom kanske mest spännande fynden som gjordes var tre gamla kinesiska mynt från 1500 och 1600-talet.

Touchlösning

Lösningen är en Uwp-applikation som är byggd med hjälp av Visual studio 2017. Interaktionen med applikationen sker på en touchskärm där användbarhet och användarvänlighet speglas i systemets design.