Upplev hur ljud och musik påverkar stämningen i spelmiljöer

Med denna upplevelse får museets besökare möjligheten att skapa olika typer av stämningar till olika miljöer. Det går exempelvis att se hur samma typ av ljudklipp och musik förändrar känslan i spelmiljön beroende på vilken scen de har framför sig.

3D-Ljud

Beroende på vilka ljud en användare har slagit igång och åt vilket håll användaren tittar i den virtuella miljön så upplevs ljudet olika. Detta sker med hjälp av så kallat 3D-ljud, då vissa ljud är kopplade till specifika delar i 3D-scenen. Besökarna kan antingen lyssna på ljuden via en högtalare, eller med hörlurar.

Två skärmar

Den interaktiva stationen är byggd med spelmotorn Unity. Spelmiljön är kopplad till 2st 4K 55"s skärmar där den ena är en touchskärm. Museets besökare kan navigera i den virtuella spelmiljön genom swiperörelser på den stora touchskärmen. Spelmiljön speglas på bägge skärmar.