SKOLSTIL

Lättanvänt skrivprogram med bokstavsljud för utbildningssyfte.

Om caset

Lärarinnan Karin Ohlis hade själv svårt att lära sig att läsa som barn och hon har alltid tyckt att det varit en utmaning att lära barn att skriva och läsa under skolåren.

När  barn läser finns det bokstäver som inte alla barn känner igen t ex a – A, g –G. (De ser ej ut som när man handskriver dem.) Det här skapar svårigheter och man undviker det som är svårt och får inte den träning som man  behöver.

Efter Karins  erfarenheter som lärare i 40 år kom hon på idén Skolstil. Skolstil 2 är skrivprogram med bokstavsljud (talande tangentbord). När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet.

Spree tog fram lösningen till Windows 8 och Windows 10 så att appen lätt kunde användas på deras plattor i ute i skolorna.

Talande tangentbord

Skrivprogram med bokstavsljud.

Skolstil är ett skrivprogram där användaren skriver bokstäver eller formulerar hela meningar där bokstavsljuden läses upp (Talande tangentbord).
Den inbyggda rösten (Acapela, Elin) läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken. Även olika uttal har ändrats så som; det, de, dem, är, och, för att inte likna talspråk.
Hela texten går att få uppläst genom att trycka på högtalaren och det går även att välja läshastighet.

Skrivanvisning och Övningsblad

Med programmet följer Skrivanvisning och Övningsblad som går att skriva ut.

Stödfunktioner

Stödfunktioner du kan välja bland är: textstorlek (liten, mellan och stor)
textfärg (ljusgrå, mörkgrå och svart)
hjälplinjer

Framtagen font

Bostäverna på skärmen ser ut som den handskrivna stilen elever lär sig att skriva för hand. Teckensnittet har tagits fram med utgångspunkt i den vägledning som Nordisk idégrupp för handskrift utarbetade år 2000.

Grundläggande färdigheter

Svenska för invandrare.

Nyanlända barn och vuxna som precis kommit till Sverige kan använda Skolstil som ett hjälpmedel för att få de grundläggande färdigheterna. Perfekt både för att höra de Svenska rätta uttalen men Skolstil fungerar såklart också som ett hjälpmedel för att lära sig läsa och skriva.

Hjälpmedel för barn med dyslexi

Forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet.

Linnéuniversitetet genomförde ett forskningsprojekt om “Alternativa stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter i grundskola och gymnsiet; ett möjligt åtgärdsgenombrott”. Resultatet i den forskningen visade att barn med svår dyslexi inte blir hjälpta av traditionell läs och skrivträning. Forskningen visade att det ger bättre resultat att använda hjälpmedel i form av läs och skrivappar och att de genom dem behåller sin språkliga nivå.

Om Skolstil

Applikationen finns att ladda ner för Windows i Windows app Store. Läs mer om applikationen på Skolstils webbsida.

Skolstils Webbsida