Röhsska museet

Spree har fått utveckla fem stämningsfulla och spännande lösningar till Röhsska museets nya basutställning kring östasiatiska föremål. De olika lösningarna samspelar på olika vis med museets besökare.

Om caset.

Röhsska museet har sett behovet av att ersätta sin äldre, befintliga basutställning för att lägga till ny forskning, förbättra tillgängligheten och därmed öka intresset för fler besökare. Röhsska museet har därför, baserat på museets östasiatiska samlingar, producerat en ny utställning som innehåller gamla östasiatiska föremål från den yngre stenåldern till nutiden. Spree har utvecklat fem atmosfäriska och spännande lösningar till den nya utställningen, som på olika sätt interagerar med museets besökare.

De fem lösningar Spree har utvecklat består av fyra touchlösningar och en projektionslösning. På de olika touchlösningarna kan museets besökare fördjupa sig kring innehållet i några av de montrar som finns på museet. Museet har exempelvis en stor samling kinesiska snusflaskor i olika material och dekor. Med hjälp av touchlösningen kan besökarna zooma in på varje enskild flaska och lära sig mer om bland annat deras historia och olika material.

Om Röhsska museet och utställningen Inspiration Östasien

“Design finns överallt och påverkar oss alla. Från morgon till kväll, varje dag. På Röhsska museet möts saker och ting, människor och perspektiv från olika tider för att utmana våra idéer om design och samhälle.”

“Den här nya, permanenta utställningen bjuder på en meditativ upplevelse och berättar historien om mötet mellan Norden och Östasien. Om vad svenska äventyrare tog med sig hem runt sekelskiftet 1900 och vad nordiska konstnärer skapat med inspiration av Östasien. Här samsas föremål från en av Europas äldsta museisamlingar med samtida formgivning.”

“Museets kinesiska samling är en av de äldsta museisamlingarna i Europa med stort kulturhistoriskt värde. Det äldsta föremålet är Banshan-keramik, ett gravkärl från 2500 år före Kristus. Grunden till den här samlingen skapades vid 1900-talets början, då Röhsska museet arrangerade en inköpsexpedition till Kina, ledd av den svenske äventyraren och botanisten Thorild Wulff.”