Om Planet Labbet.

Längst in i Lekrummet Paramos hittar man kontrollrummet till Planet-labbet. Målgruppen för Planet-labbet är främst för lite större barn, mellan 6-12 år, men spelet är roligt för både små barn och vuxna också. I Planet-labbet förändrar man och skapar en planet genom kontrollpanelens fyra touchskärms-stationer. En besökare skapar nya naturmaterial genom utforskning och labbande av de olika elementen, de skapade materialen kan man sedan skjuta in på Paramos. Några av de naturmaterial och föremål man kan skapa är träd, vulkaner, vatten, vind, berg mm. 

Målet för spelet är att uppnå harmoni på planeten Paramos, vilket görs genom att skapa och skicka in de olika naturmaterialen till planeten tills den är i balans. För att uppnå harmoni krävs samarbete och finurlighet, men att uppnå harmoni är inte det viktigaste med spelet. Bara att se hur planeten förändras när man skapar de olika naturkrafterna är en upplevelse i sig. Man kan exempelvis få se planeten torkas ut, frysa till istider, svämma över med mera. När planeten hamnar i harmoni så blir den beboelig och små städer växer fram runt om på planeten. Planet-labbet har varit ett väldigt stort projekt och vi är väldigt stolta över slutresultatet!

Iterativ process

Utvecklandet av Planet-labbet har varit en lång och iterativ process, där idéer har skapats och omarbetats väldigt många gånger. För att kunna få en bra bild över hur Planet-labbet skulle se ut under utvecklingsfasen så byggde vi upp ett eget planet-labb på kontoret. På detta sett kunde vi testa och utvärdera olika designval, skapa prototyper och omarbeta planeten och styrskärmarna tills vi fick fram den produkt som det tillslut blev.

Hårdvara

I planetlabbet så används fyra stycken 22" touchskärmar från Elo-touch för att interagera med spelet. De elementkrafter som skapas med hjälp av styrskärmarna kastas sedan av användaren till planeten som projiceras på väggen framför dem. Projektorn som används är en laserprojektor från Panasonic. Totalt sett kommunicerar 5 stycken olika datorer med varandra i lösningen. En till vardera styrskärm och en som är kopplad till planeten som projiceras med hjälp av projektorn.

Dynamiska LED-lampor

Ihopkopplat med varje kontrollpanel så sitter tre led-lister och två led-cirklar som lyser upp, snurrar och animeras beroende på vad en användare gör på touchskärmen. Varje naturkraft har en egen färg som speglas i de olika led-lamporna. När en användare skjuter iväg en naturkraft till planeten så animeras led-listerna framåt som ett hjälpmedel för att användaren ska lyfta på blicken och se hur planeten förändras beroende av vad man har skickat iväg.

Videoklipp

Utomjordisk planet

Spelet utspelar sig på en planet någonstans ute i rymden där fysik och naturlagar inte fungerar som på jorden. Därmed så kan planeten hamna i harmoni både när den är väldigt kall, väldigt varm eller i en balanserad temperatur. Beroende på vilken temperatur som är på planeten så byggs olika typer av civilisationer upp.

Harmoninivå

På styrskärmarna kan användarna se hur balanserade de olika elementen är på planeten och hur den kraft som skapats kommer att påverka Paramos. Detta illustreras med hjälp av 4 olika elementstaplar som ändrar storlek beroende på vilka element som kombineras och skickas iväg. När samtliga staplar närmar sig mitten hamnar planeten i harmoni. Planeten har även en harmonimätare som glöder rosa när Paramos hamnar i harmoni, harmoniläget speglas även på planeten som projiceras på väggen genom en magisk rosa ljuseffekt som lyser runt planeten.

Ljud

Styrskärma har inbyggt ljud och ger ifrån sig feedback i form av olika ljudsignaler beroende på vad en användare gör på skärmen. Detta skapar en mycket mer immersiv upplevelse än om kontrollpanelerna hade varit helt tysta. Det finns även ljud som är kopplat till själva planeten. När den inte är i harmoni hörs ett mörkt och dovt rymdmuller. När planeten sedan hamnar i harmoni spelas glad och harmonisk musik.

Videoklipp
SE ÄVEN FORSKNINGSSTATIONERNA

Tillbaka till Paramos