För att skapa en överblick av närområdet kring SFVs fastigheter har Spree tagit fram ett koncept som är både informativt och tillfredställande för lokalsinnet hos besökaren.

Multitouch-kiosker öppnar upp närområdetmed interaktiv information

Statens Fastighetsverk har genom denna digitala satsning arbetat med att förstärka besökarens upplevelse på plats vid de olika unika fastigheterna. Genom det koncept som Spree har utvecklat kan besökaren ta del av aktuella lokala händelser, historia och intressanta platser att besöka i närheten.

De digitala lösningarna är utspridda på ett flertal platser i Sverige med olika behov för hårdvara och gränssnitt. Det var därför viktigt att arbeta fram ett dynamisk gränssnitt som kan användas liggande såväl som stående.

Lösningen finns installerad på multitouch-kiosker på Läckö Slott, Landskrona citadell, Karlskrona stad samt på tre platser i Stockholm: Riddarholmen, Etnografiska museet och Naturhistoriska Riksmuseet.

Gränssnittet för att uppdatera portalerna med nytt innehåll är byggt i EpiServer.

Innehållshantering på kundens villkor

För att ge Statens Fastighetsverks hyregäster möjlighet att uppdatera innehållet i de digitala lösningarna behövdes ett välutvecklat gränssnitt. Vi har därför integrerat EpiServer som CMS för lösningarna.

Stående och liggande grafiskt gränssnitt

Det grafiska gränssnittet är anpassat för både liggande och stående grafik.

Vår roll i projektet

För att leverera skräddarsydda och engagerande lösningar involverar varje projekt olika kompetenser och tekniska krav. Nedan ser du vad vi bidrog med i just detta projekt.

Kompetenser

Verktyg

Konceptutveckling

Formgivning

Interaktionsdesign

Utveckling

Projektledning

.NET

Win 7

EpiServer

Databas design & Integration

Multitouch