NATURHISTORISKA RIKSMUSEET

I en värld där klimatfrågan är ständigt närvarande blir denna lösning ett kul och interaktivt sätt att tillsammans, stora som små, få information om vår planets två poler.

Om caset

Varför äter inte isbjörnar pingviner? Isbjörnar äter inte pingviner därför att det inte finns pingvinger i de arktiska områdena vid nordpolen där isbjörnen lever. Det här och många andra intressanta fakta om syd- och nordpolen får besökarna veta mer om under besöket vid vår station på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

Med hjälp av Microsoft Pixelsense kan flera besökare interagera med bordet samtidigt och tillgodogöra sig den information som intresserar just dem. Den digitala lösningen är en permanent del i utställningen om nord- & sydpolen och du kan själv uppleva lösningen på plats på Naturhistoriska Riksmuseet.

Utforskande av polartrakterna

Pedagogisk lösning.

Här har vi på Spree skapat ett program som är till för besökare att på egen hand utforska mer om polartrakterna och det som intresserar just dem. Detta är en informativt, lugn och pedagogisk lösning som tilltalar både gamla och unga. Med hjälp av Surfacebordet som har multitouch-funktion är det möjligt för flerbesökare att utforska olika delar av spelet samtidigt. Informationen som finns i spelet har hämtats in från forskarna inom Naturhistoriska Riksmuseet.

Surfacebord

Surfacebordet  har multitouch-funktion där det är  möjligt för fler besökare att utforska olika delar av spelet samtidigt.

Fakta-baserad

Pedagogisk lösning med fakta från forskare inom Naturhistoriska Riksmuseet.

Om Naturhistoriska Riksmuseet

”Naturhistoriska riksmuseet vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Därför forskar vi och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till både fascination och ett livslångt engagemang, då har vi lyckats.

Grunden för museets verksamhet är våra samlingar. Cirka 10 miljoner föremål, allt från valar till pollen och från mineraler till DNA. Samlingarna har samlats in under flera hundra år och från i stort sett alla delar av världen av Sveriges många och namnkunniga upptäcktsresande.”