KPMG KARRIÄR-QUIZ

"Ett spel som gör skillnad"

Om Caset

Spree blev tillfrågade av Strateg som vi tidigare har jobbat med att tillsammans med dem skapa en webbapplikation till företaget KPMG, som erbjuder tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Applikationen som skapades är ett quiz-spel som KPMG kan använda på mässor och på sin webbplats för att nå ut till studenter med flera. Att få bidra och att vara med och göra skillnad är aspekter som är centrala för de målgrupper som KPMG helst vill rekrytera. Därför får spelets användare med hjälpt av en slidebar svara på 13 subjektiva frågor kring hur dem vill göra skillnad, där frågorna på ett eller annat sätt är kopplade till KPMGs verksamhet och olika roller.

När samtliga frågor är besvarade får de, utifrån hur de svarat veta vilka typer av jobb och roller på KPMG som skulle passa just dem allra bäst. Strateg tog fram konceptet och skapade designen för applikationen, medan vi på Spree skapade själva applikationen rent programmatiskt, där vi även kom fram till hur logiken i spelet skulle fungera. Under arbetets gång kom vi även med vissa design och ux-förslag, för att göra spelet så användarvänligt som möjligt.

Användarvänligt och stilrent

Spelet har ett linjärt och enkelt flöde där tydlighet och användarvänlighet har stått i fokus. Då KPMG främst har som avsikt att använda spelet på mässor där besökarna får spela spelet med hjälp av utplacerade Ipads, så var det viktigt att spelet skulle gå relativt snabbt att spela igenom, men samtidigt vara tydligt så att alla som ville skulle få möjlighet att spela spelet, utan att onödiga köer skulle bildas.

Responsivt

Applikationen är en webbapplikation som ligger uppe på KPMGs hemsida. Applikationens huvudsakliga plattform är surfplattor men spelet är anpassat så att det även går bra att spela på en vanlig dator eller i en mobiltelefon. Då spelet finns på webben så kan KPMG -anställda, studenter och andra användare av spelet dela det på diverse sociala medier och dylikt.

Teknik

Lösningen har skapats med html och css där olika typer av media har inkorporerats, såsom video och bilder. När en användare svarat på samtliga frågor får hen se slutresultatet i ett spindeldiagram. Resultatet kan även skickas till användarens mail om så önskas. Mailet som skickas ut är anpassat för både dator och mobiltelefon. Applikationen har skapats med två olika urler, en som KPMG använder som vanligt på deras hemsida och en de kan använda på mässor för att ladda ner applikationen som en app de kan ha på Ipadsen. Med spelet i mässläget kan KPMG själva ändra vissa parametrar i spelet, exempelvis hur fort det startas om, om ingen användare har rört vid skärmen på ett tag.

 

Om KPMG

”KPMG erbjuder tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Vi har 1500 medarbetare på kontor över hela landet.”

”Idag är KPMG ett av världens ledande kunskapsföretag. Den svenska verksamheten firade 90-årsjubileum år 2013. Under denna långa historia har vår ledstjärna varit att skapa värde för våra uppdragsgivare. Det gäller oavsett om det är ett mindre, lokalt företag, en ideell organisation eller ett globalt storföretag som anlitar oss.

Vi har kontinuerligt anpassat oss efter förändringar i konjunktur och omvärld. Verksamheten har utvecklats från ett litet svenskt enmansföretag till att vara en aktiv och bidragande del i en global struktur med över 197 000 medarbetare.”