KONE SET

Nytt och effektivt verktyg för att förenkla och förbättra arbetsprocessen från sälj till färdig hiss.

Om caset

KONE är ett företag som tillhandahåller bland annat hissar och rulltrappor och de behövde ta fram ett verktyg för att stödja verksamhetens arbetsprocess från sälj till färdig hiss. Tillsammans med kunden har Spree tagit fram och utvecklat verktyget “KONE SET” (Sales and Engineering Tool). Systemet är anpassat och utvecklat för säljare, beredare och distriktschefer på KONE med syfte att förenkla och stödja deras arbete och vägleda dessa roller genom hela deras arbetsprocess.

UX har varit en viktig del i hela projektet där krav och gränssnitt har tagits fram i ett nära samarbete mellan Spree och kund. Feedback från användarna har tagits emot och lyssnats på kontinuerligt under utvecklingen för att få ett system som är så användbart och användarvänligt som möjligt. KONE använder ett antal andra system i sitt arbete, men det som saknades var ett verktyg som sammanställde information från dessa och som kunde hantera hela arbetsprocessen. Därmed utvecklades KONE SET.

Agilt


Systemet har utvecklats med ett agilt arbetssätt då ny funktionalitet och nya krav uppkom allt eftersom systemet tog form. Kunden och Spree träffades regelbundet för att stämma av och visa upp de senaste funktionerna och krav som hade implementerats. På mötena diskuterades även framtagna wireframes och krav för ny funktionalitet samt att kommande arbete planerades.


Språk och ramverk


Systemets backend är utvecklat i ASP.NET C# och använder sig av Web API, Entity framework, Azure SQL och Azure search. Frontend är utvecklat i Angular och Typescript och använder sig av och byggs upp av Googles Material Design komponentramverk. För att bygga layouten för systemet används Flexlayout biblioteket. Hela systemet körs på Azure Cloud på flera App Services.


Integration


Projekt som skapas i CRM-systemet Salesforce läggs in och uppdateras i systemet som Spree tagit fram (KONE SET). Integrationen mot Salesforce görs i Azure Logic Apps. Även integrationer mot andra av KONEs system finns för att få in information om de hissar som är i ett projekt. Dessa interagrationer körs som webbjobb och som en service i windows.


Används i flera länder


Systemet Spree har utvecklat rullar nu på och används av både KONE Sverige och KONE Norge. Det finns även flera länder som har visat intresse för KONE SET.


Daglig avstämning inom arbetsgruppen


Från Spree arbetade en UX-ansvarig/projektledare tillsammans med några utvecklare i ett tätt team med utvecklandet av systemet. Varje dag inleddes med ett kort avstämningsmöte i arbetsgruppen för att se över status där eventuella problem och insikter kunde lyftas och diskuteras. På detta sätt gick arbetet hela tiden framåt och teamet kunde snabbt och smidigt ta sig igenom eventuella hinder som uppstod.


Om Kone

“KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. Vi levererar hissar, rulltrappor och automatiska dörrar, liksom moderniserings- och underhållslösningar som ger mervärde över byggnadens hela livscykel.

KONEs uppdrag är att göra det enkelt att förflytta sig i en urban miljö. Vi förstår oss på människors behov av att förflytta sig tryggt och bekvämt i och mellan byggnader. Det vi kallar People Flow. 2019 hade KONE en omsättning på 10 miljarder euro och vid årets slut närmare 60 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki i Finland.”