Genom att skapa en responsiv applikation med ett väl genomarbetat flöde kan G&D presentera sina komplexa tjänster och produkter på ett dynamiskt sätt.

Komplexa tjänster i en enkel ochdynamisk presentation

G&D var i behov av en interaktiv lösning som gav dem möjlighet att presentera deras produkter och tjänster på ett dynamiskt och smidigt sätt. Applikationen används både som demoarena på mässor och som verktyg vid säljmöten. De spridda användningsområdena satte vidare krav på att applikationen gick att använda både på större multitouch-skärmar och på mindre tablets.

Med de tekniskt komplexa tjänster och produkter som G&D erbjuder var den stora utmaningen i detta applikations-projekt att hitta ett enkelt och användarvänligt flöde. Spree tog då fram ett koncept där presentatören riktigt enkelt kan filtrera produkter och tjänster och sedan få tillgång till aktuellt demomaterial. Vidare kan en sammanställning av det presenterade materialet skickas via e-mail till potentiella kunder.

Applikationen möjliggör presentation av flertalet olika format så som Power Point, filmer och live demos från G&Ds egna webbdemo-portal. Tillsammans med filtreringsgränssnittet har denna bredd av informationskällor gjort att applikationen kommit till stor nytta för G&D.

Vår roll i projektet

För att leverera skräddarsydda och engagerande lösningar involverar varje projekt olika kompetenser och tekniska krav. Nedan ser du vad vi bidrog med i just detta projekt.

Kompetenser

Verktyg

Konceptutveckling

Formgivning

Interaktionsdesign

Utveckling

Projektledning

.NET

Win 10

Multitouch