GS1 PORTUGAL

GS1 Portugals komplexa tjänster presenteras med både fysisk och digital interaktion för att optimera förståelsen hos besökarna.

Om caset

Spree har arbetat fram ett helhetskoncept för GS1 Portugals nya Concept Centre. Konceptet innefattar digitalt innehåll samt en helhetsupplevelse med fysisk interaktion och interiörer. Genom att kombinera både fysisk och digital interaktion i pedagogiska övningar uppdelat på fyra stationer lyckades vi skapa en upplevelse som både har en röd tråd och ger möjlighet till kunskapsutbyte.

Besökare i det nya Concept Centret får följa en produkt genom stationerna: skapa, transportera, lagra och konsumera. Dessutom inleds ett besök med två filmklipp där besökarna hälsas välkomna och introduceras till GS1’s verksamhet. Klippen spelas upp på en hologramskärm respektive en stort välvd skärmvägg. De interaktiva stationerna ger tillgång till relevanta övningar som lyfter fram GS1-standarden och dess flöde. Beroende på vilken sektor besökarna kommer ifrån anpassas besöket för att på så vis ge en så skräddarsydd upplevelse som möjligt.

GS1 Sweden

Vidareutvecklingen i Portugal

Tack vare den lyckade helhetslösningen Spree tagit fram till GS1 Swedens Concept Centre blev GS1 Portugal inspirerade att ta fram sitt eget Concept Centre. Spree fick därmed skapa och anpassa ett modulärt Concept Centre till GS1 Portugal i samband med att de flyttade in i en helt nyrenoverad byggnad.

Nybyggnad


Concept Centret som Spree var med och skapade fick en helt egen våning i GS1 Portugals nyrenoverade lokaler.


Stationer och övningar


Concept centret är uppbyggt av 4 olika interaktiva stationer med lösningar och övningar. Utöver de interaktiva stationerna så består helhetsupplevelsen av två filmstationer som visas som ett hologram och på en stor välvd skärmvägg.


Globalt erkänt


Lösningen för GS1 Sweden blev globalt erkänd vilket skapade nya möjligheter för GS1 Portugal att skapa sitt eget Concept Center.


Helhetsflöde

Fysisk interaktion.

Concept Centret bygger på ett helhetsflöde som kan förmedlas från början till slut. Konceptet innefattar digitalt innehåll blandat med fysisk interaktion och interiörer. Besökare i det nya Concept Centret får följa en produkt genom fyra stationer: skapa, transportera, lagra och konsumera.

3D-printade Nycklar

Spree skapade 3D-printade objekt som representerar olika näringslivssektorer. Objekten fungerar som nycklar till stationerna och låser upp olika innehåll och övningar beroende på sektor. Till exempel så kan besökare från sjukvårdsektorn starta stationerna med nyckeln "Pillerburk" och får då tillgång till övningar som riktar sig till dem.

Fysisk interaktion

Med hjälp av de 3D-printade objekten samt scanners för att läsa av streckoder blandades fysisk interaktion med digital interaktion på ett flertal touchskärmar. Därmed skapades en immersiv och pedagogisk upplevelse.

Pedagogiska övningar

Anpassning för GS1 Portugal

De fyra interaktiva stationerna består av 20+ övningar som Spree ursprungligen tog fram tillsammans med GS1 Sweden. Vissa övningar behövde dock göras om, bytas ut eller tas bort för att passa in hos GS1 Portugal. Syftet med de olika stationerna och övningarna är att förmedla en komplex tjänst som behöver förklaras på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Hologram


Vdn för GS1 Portugal välkomnar besökarna i en hologramfilm som spelas upp när de lyfter på en av de 3D-printade nycklarna.


Modulärt


Varje station är fristående från varandra vilket skapar ett modulärt flöde. I och med detta så går det att byta ut, ta bort eller göra om en station utan att det påverkar de andra stationerna.


Om GS1 Portugal

“Främja samarbete och anpassning mellan alla aktörer i leveranskedjan genom ett enda språk för att identifiera, fånga och dela produktdata, tjänster och affärsdokument.

Hur? Med ett system av standarder unika, entydiga (GS1-systemet), som är ett resultat av avtal mellan företag och den mest använda globalt. Den mest synliga aspekten av detta system är streckkoden som identifierar miljontals produkter som cirkulerar i hela världen – i Portugal, inklusive området koden “560”.

Vi gör saker vårt sätt och alla har sin egen världsbild. Även om skillnaderna berikande, dela, anpassning och skapa gemensamma mål är också grundläggande för byggandet av vår identitet.

Näringslivet är inte annorlunda. Från råvara till slutkunden, företag är lättare när leverantörer, kunder och partners samarbeta och talar samma språk med varandra.”