Baserat på Västrafiks vision om en interaktiv mötesplats kring busshållplatser i Göteborg har Spree utvecklat två koncept för informativa och underhållande digitala lösningar.

Interaktiva busshållplatser med hållbarhet i fokus

I samarbete med projektet ElectriCity byggde Västrafik en vision kring en interaktiv digital mötesplats på utvalda busshållplatser längs den nya el-busslinjen i Göteborg. Elbussarna trafikerar linje 55 och de utvalda busshållplatserna för lösningen är Brunsparken, Chalmersplatsen och Teknikgatan. De interaktiva skärmarna behövde både visa praktisk information så som tidtabeller, hållplatsinformation och information om företagen som är involverade i ElectriCity. Utöver detta ville man ha en miljö där privatpersoner, företag och instutitioner kunde bidra med egna applikationer.

Spree tog fram ett koncept som kombinerade matnyttig information och en app-launcher där  framtida applikationer kan installeras. Konceptet utgår från navigation över en karta på Göteborg och startskärmen tillhandahåller en tydlig överblick av innehållet.

Skräddarsydd hårdvara

I och med både IP-klassificeringskrav för miljön utomhus samt befintliga premisser från själva hållplatserna togs skräddarsydd hårdvara fram för detta projekt. Med Telac som partner togs två olika lösningar fram för att möta kundens behov.

App Launcher

För att tillfredställa kundens önskan om ett ekosystem där flera olika intressenter skulle kunna ladda upp sina egna applikationer genomförde Spree en utförlig research för att analysera möjliga lösningar. Lösningen använder idag ett ekosystem baserat på HTML5-appliaktioner för att ge möjlighet till en bred målgrupp att producera innehåll till de interaktiva skärmarna.

Styr och ställ

Utöver information om ElectriCity uppdaterades applikationen med en funktion där användaren kan spåra tillgången av hyrcyklar i Göteborgsområdet. Med denna extrafunktion utökas lösningen både i informativt syfte men förstärker  även idén om ett hållbart resande i staden.

Om ElectriCity

I Göteborg arbetar 15 aktörer från industri, forskning och samhälle tillsammans med att utveckla, testa och demonstrera nya lösningar för framtiden. Samarbetet går under benämningen ElectriCity.

Vår roll i projektet

För att leverera skräddarsydda och engagerande lösningar involverar varje projekt olika kompetenser och tekniska krav. Nedan ser du vad vi bidrog med i just detta projekt.

Kompetenser

Verktyg

Konceptutveckling

Formgivning

Interaktionsdesign

Utveckling

Projektledning

.NET

Win 8.1

HTML5

Databas design & Integration

Multitouch