STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK

Bland 700 000 böcker är det lätt hänt att man gå vilse. Detta ville Stadsbiblioteket undvika och Spree kontaktades  för att ta fram en enkel navigationslösning till Stockholms Stadsbibliotek. 

Om caset

Spree fick uppdraget att  bringa entrén till liv och hjälpa besökaren navigera
bland bibliotekets lokaliteter och information genom en visualiserad karta med
beskrivande pointers på områden och avdelningar. Lösningen syftar till att ersätta tryckt material och kartor med en digital interaktiv navigationsplattform.

Användaren kan snabbt och enkelt  lokalisera sig själv
på  kartan och  viktiga områden som toaletter, återlämning, kassor, rumsnamn,
internet, kopiatorer och inte minst där alla böcker finns.

Interaktiv orienterings portal

Navigeringsportal

Sprees visuella karta är en interaktiv upplevelse för användaren där hen kan navigera mellan bibliotekets olika våningar genom att peka ut olika punkter och platser. Besökaren får en uppfattning av var den sökta platsen är relativt av var hens egna position är och få information i form av bilder och fakta som hen kan förstora och flytta runt med fingrarna.

Multitouch-upplevelse

Lösningen är gjord på en Multitouch-display där besökaren aktivt kan interagera mellan bibliotekets olika våningsplan.

Navigering

Besökaren kan se hur långa avstånden är mellan hen och de sökta platserna i biblioteket genom att punktmarkeras på kartans navigeringspoartal.

Plattform för annonsering

Interaktiv annonsering.

Annonseringsplattformen är ett bildspel med information om att den är interagerbar. Vid närmande flickrar skärmen till och blir ett rutnät med sex stycken ämnen som besökaren kan välja att se/läsa mer om.
Med touch kan besökaren bläddra i ett bildspel mellan bibliotekets valda annonser.
Annonserna är är interaktiva där besökaren kan zooma in och ut på valda texter och bilder.

Person-anpassade tips!

Ljudboks-presentatör.

Ljudbokspresentatören visar all den information om de ljudböcker som biblioteket tipsar om eller som fått bra betyg av andra. Man kan välja mellan flera olika lager av information och dessutom finna sin väg till en bok som passar en själv.