PROJEKTIONSBASERAD IMMERSIV UPPLEVELSE I HELGE ANDS RUIN

Se hur ruinen kommer till liv med hjälp av animerade projiceringar, fängslande bilder och ljud och musik.

Om caset

Spree har på uppdrag av Riksantikvarieämbetet och i samarbete med Gotlands museum varit med och tagit fram en projektionsbaserad immersiv upplevelse i Helge Ands ruin inne i Visby på Gotland. Till upplevelsen skapade Spree ett flertal animerade klipp på bland annat kyrkmålningar som kommer till liv, krackelerande väggputs och en hypocaustanläggning. Spree tog även fram ljudeffekter till upplevelsen och var med i förarbetet när koncept och manus spikades.

Den immersiva upplevelsen tar betraktarna på en resa i Helge Ands ruin från att den ursprungliga kyrkan byggdes på 1200-talet, tills den blev ruin på 1500-talet. Historien berättas av förinspelade guider där de animationer och ljudeffekter Spree har gjort kompletterar guidernas historieberättande och får ruinen att komma till liv. Riksantikvarieämbetets syfte med upplevelsen var bland annat att undersöka och utforska hur man i praktiken med projektionsteknik kan ge liv åt en plats och vad som krävs för att åstadkomma en verkligt immersiv upplevelse.

Praxis för immersiva upplevelser

Utöver att skapa en fängslande och immersiv upplevelse så var syftet från Riksantikvarieämbetets håll att framställa en god praxis för denna typ av helomvälvande immersiva upplevelser. Med detta projekt som underlag kan sedan museum och andra få inspiration, hjälp och insikter kring vad som krävs för att skapa och bygga upp en projektionsbaserad immersiv upplevelse. Lärdomar man kan få från projektet är exempelvis rent praktiskt vad det är som kostar pengar och vad för teknik dvs. vad för projektorer, ljudutrustning, datorer med mera som har använts och vad för problem och hinder som kan vara bra att tänka på när man ska skapa liknande upplevelser.

Intimt event med inbjudna gäster

Det immersiva eventet har i dagsläget bara visats en gång för en liten grupp av inbjudna gäster från Gotland, där Gotlands museum, Statens fastighetsverk, Region Gotland och Riksantikvarieämbetet var några av deltagarna. Ursprungstanken var att det skulle vara ett större event över flera dagar, men på grund av Covid-19 så har det än så länge bara anordnats ett mindre event.

Modulärt och flexibelt

Den Immersiva upplevelsen i Helge Ands ruin är modulär och flexibel då den består av ett flertal delar som kan användas var för sig och sättas upp på olika platser. Syftet bakom detta är att kunna visa olika typer av immersiva upplevelser beroende av behov, plats och budget.

Se upplevelsen!

Den immersiva upplevelsen upplevs bäst på plats i Helge Ands ruin där ruinen i sig hjälper till att bygga upp stämningen för åskådarna. Riksantikvarieämbetet har dock gjort en 360-graders film över upplevelsen som på ett bra sätt fångar känslan över upplevelsen. Klicka gärna på knappen nedan och kika på 360 filmen på deras facebooksida.

360 Video

Inne på Riksantikvarieämbetets blogg ”K-blogg”, kan ni exempelvis läsa mer om själva eventet och hur de gick tillväga för att montera och rigga all utrustning som krävdes för upplevelsen och vad för utrustning som har använts med mera.

Riksantikvarieämbetets blogg "K-Blogg"

Verktyg

Spree skapade fem stycken animerade klipp som bestod av allt från en krackelerande vägg till kyrkomålningar som vaknade till liv. De program som användes för att skapa klippen var Adobe Illustrator, Adobe After Effects och Adobe Character Animator.

Referensmaterial

För att skapa de olika animationerna fick vi referensbilder från Riksantikvarieämbetet som de hade fotat från flera olika kyrkor runt om på Gotland. Då Helge Ands ruin inte har kvar några egna målningar eller fönster så användes bilder och de animationer Spree skapade av andra kyrkomålningar för att visa besökarna hur det eventuellt kunde ha sett ut i Helge Ands ruin förut när det var en kyrka.

Svåra ljusförhållanden

Projektionsupplevelser är generellt sett väldigt påverkade av de ljusförhållanden som besitter den plats där projektionerna ska visas på. Helge Ands ruin har både tak och väggar men är ändå väldigt svår att mörklägga. Tester utfördes på plats på dagen där de satte för fönster och andra ljusinsläpp och testade att använda en "kommersiell" projektor. Man kom dock fram till att för att få bästa upplevelse så behöver eventet ske på kvällen med en mer ljusstark projektor. I en annan miljö där man kan kontrollera ljuset på ett lättare sätt så kan upplevelsen spelas upp med billigare projektorer.

Om Riksantikvarieämbetet

”Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer.

Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls. Vi utgår från målen och de uppdrag regeringen ger oss i instruktion och regleringsbrev.

Våra verksamheter finns i Visby, Stockholm och Tumba, vi har även verksamhet vid våra besöksmål i Glimmingehus och Gamla Uppsala. Vi är ca 270 anställda som utgör ca 240 årsarbetskrafter. Läs mer om Riksantikvarieämbetets organisation här.”