GRÄNNAMUSEET

Genom ett omfattande innehållsarbete av Grännamuseets fotoarkiv och spännande textmaterial från polarexpeditioner skapade Spree en interaktiv berättande multitouch-installation.

Om Caset

Inför nyöppningen av nya Grännamuseet har Spree utvecklat en berättande multitouch-skärm där användaren kan interagera och följa polarexpeditionernas resor.

I denna interaktiva lösning får du uppleva expeditionmedlemmarnas upplevelser genom kartor, brev och vackra fotografier.

Interaktivt berättande

"Först till Nordpolen!"

Genom animationer, fotografier och texter kan användaren följa expeditionerna och dess komplexa rutter. Med hjälp utav 4K multitouch-skärmen kan användaren förflytta sig runt på kartorna med en känsla att resa med i expeditionerna. Varje rutt för expeditionsmedlemmarna på äventyr fyllt med olika svårigheter och motgångar.
Användaren kan även besöka olika fasta polarstationer som både är dåtida och nutida.

UWP-applikation

Lösningen är byggd i Visual Studio 2015 och systemet är en skapad  UWP-app (Universal Windows Platform). Appen läser in via Json-filer för att bestämma vad och vart på skärmen det skall visas.

4K Multitouch

Lösningen är byggd på en Multitouchskärm med 4K.

Animationer

Varje rutt är en byggd animation som gör att användaren kan interagera med kartan vilket skapar deltagande i rutternas polarexpeditioner.

Fotografi

Berättande bilder

Genom vackra och berättande fotografier från Grännamuseets polarhistoriska fotosamling kan du följa polarexpeditionernas äventyr och motgångar.
Grennamuseets polarhistoriska fotosamling innehåller bilder som är i huvudsak från 1872 till 1966. Ett stort urval från fotosamlingen har gjorts för att kunna bidra till den interaktiva multitouch-lösningen. Allt för att skapa den bästa digitala berättelse-upplevelsen. Det gäller till exempel Axel Enwalls bilder från A E Nordenskiölds Spetsbergsexpedition 1872-1873 och Lars E Anderssons omfattande diabildsamling från hans övervintring på Sydpolen 1965-1966.

Om Grännamuseet

Polarcenter är samlingsnamnet på vår utställningsverksamhet om expeditioner i Arktis och Antarktis.

Förutom utställningen om S A Andrées polarexpedition och tillfälliga utställningar berättar vi om många andra expeditioner i Arktis och Antarktis. På entréplan, den nya basutställningen, finns en interaktiv touchskärm där du kan följa i spåren av ett stort antal expeditioner, i text, bild och film. Den omges av föremål från några av dessa expeditioner. Vi är särskilt glada över att för första gången kunna ge er en permanent utställning om Otto Nordenskjölds expedition till Antarktis 1901-1903 – en synnerligen resultatrik och lika dramatisk expedition. På entréplan kan du också på en bildskärm lära dig mer om var expeditioner befinner sig just idag, och vad de forskar om. Som en kontrast till samlingarnas kronjuvel – S A Andrée – har vi docenten i glaciologi, Nina Kirchner, som representant för dagens forskning. Genom föremål och bilder illustreras hennes forskning om glaciärer.”