GEOLAB - INTERAKTIV METALLKARTA

Interaktiv multitouchlösning där Gruvor och Metaller står i fokus.

Om caset

Vi på Spree blev tillfrågade att skapa en interaktiv multitouchlösning åt Norges Gruvmuseum till deras nya utställning GEOLAB. Museet ligger i staden Kongsberg, några mil utanför Oslo. Geolab syftar i att vara en inkluderande utställning som främst är riktad mot barn och ungdomar, där deltagande och lärande står i fokus.

När man besöker Geolab får man bl.a. lära sig om världens gruvor, mineraler och metaller och vart i världen metallerna kommer ifrån. Utställningen belyser metallers och mineralers vikt i våra liv och vårt samhälle.

Den Interaktiva lösningen är skapad utifrån olika produktresor som utspelar sig på en världskarta. I en produktresa tas besökaren genom ett flöde där den bl.a. får lära sig om vilka metaller som används för att skapa några av de vanliga produkter vi använder dagligen och från vilka platser i världen dessa metaller utvinns.

Vi på Spree fick använda mycket tid och kreativitet för att se till att applikationen både kändes lekfull och spännande, samtidigt som den skulle bli en plattform med utrymme för lärande. Ambitionen med applikationen var att besökarna skulle lämna stationen med nyvunnen kunskap och ett leende på läpparna.

Metaller

Lösningen består av fyra olika produktresor där du får följa metallernas resa för mobiltelefoner, elbilar och förnyelsebar energi. Den fjärde produktresan låter en besökare få se vilka metaller som behövs för att bygga upp ett samhälle. I början av varje produktresa får besökaren försöka dra in rätt metaller till en produkts olika delar, exempelvis mobilens skärm och batteri. Här får användaren bl.a. lära sig om vart i världen metallerna kommer ifrån och hur många olika metaller som faktiskt göms i våra produkter.

På den interaktiva stationen finns även möjligheten att fördjupa sig kring Norge och Norges gruvor och metaller.

Transport

Det andra steget i en produktresa är avsnittet Transport. Här får användaren följa metallarnas resa från att de utvinns ur gruvor runt om i världen, till att de skickas till smältverk där de smälts ner och behandlas för att sedan skickas vidare för att skapa produkter. Slutgiltligen får besökaren se hur de nyproducerade produkterna skickas ut till hela världen. De olika import och export-rutterna illustreras med färggranna animationer.

Återvinning

I den sista delen av produktresan får en användare lära sig om vilka metaller som kan och inte kan återvinnas och hur de återvunna metallerna blir en del av ett cirkulärt kretslopp. För att visa detta på ett lekfullt sätt skapade Spree ett minispel där användaren får försöka återvinna rätt metaller.

I slutet av detta flöde testas användaren i ett Quiz, med frågor rörande den information som besökaren har tagit del av för respektive produktflöde.

Videoklipp

Animationer

Animationer har använts på många olika sätt och ställen i applikationen, både för att ge en användare den informationen den behöver för att veta hur den ska navigera sig vidare i flödet, men även för att göra applikationen mer lekfull och levande.

Exempel på små men effektfulla animationer vi använt är metaller i olika färger som växer och krymper för att visa dess mängd ute i världen och fartyg, flygplan och lastbilar som rör sig över kartan för att visa de olika import/export-rutterna som metallerna skickas. Dessa animationer är sammankopplade till den information en användare för tillfället tar del av i produktresan.

Världskartan

Världskartan är gjord i 3D för att få fram en spännande och visuellt tilltalande struktur. Världskartan är skapad i 3D-verktyget Blender.

I kartans former visas även framstående och viktiga bergskedjor där många gruvor och metaller finns.

Flera Användare

Lösningen är en multitouchlösning där GUIT är designat så att tre stycken användare kan spela igenom sin egen produktresa samtidigt. Även fler användare än så kan trycka sig runt på världskartan för att undersöka metaller och gruvor.

Mycket ux-arbete lades ner på att se till att varje station kändes användbar och användarvänlig oavsett om det var en eller flera personer som interagerade med applikationen samtidigt.

Om Norges Gruvmuseum och Geolab

“På norska gruvmuseet möts kultur- och naturhistoria. Vi förvaltar det nationella kulturminnet Kongsberg Sølvverk med byggnader och samlingar, Norges Banks myntsamling, Kongsbergs industrihistoriska samling och Kongsbergs skidmuseum. Dessutom har museet nationella uppgifter relaterade till gruvhistorien. Våra samlingar, utställningar och platser relaterade till Sølvverkets historia, mynt- och medaljproduktion, skidhistoria och ny industrihistoria tematiserar Kongsbergs historia, som också är vävd i större nationella och internationella berättelser.

Museet har för närvarande två spridningsarenor: museet i Smeltehytta i Kongsberg centrum och Sølvgruvene och aktivitetsområdet i Saggrenda.”

 

“I utställningen Geolab fokuserar vi på modern spridning av vetenskap och teknik till unga människor. Det unika med Geolab är att det är ett inkluderande utrymme för ungdomar där deltagande och lärande är i fokus. Hos oss är du inbjuden att bidra själv till att utveckla och utforska helt nya idéer. Du upplever alltid nya saker och aktiveras för att ha kul med andra och genom engagerande inlärningsprogram kommer du som deltagare att känna att du lärt dig någonting. Hos oss är alla välkomna att utforska, skapa och bidra.”