Genom ett omfattande innehållsarbete tillsammans med GS1 Sweden lyckades vi skapa en helhetsupplevelse i kundens nya Concept Centre. GS1 Sweden komplicerade tjänster presenteras med både fysisk och digital interaktion för att optimera förståelsen hos besökarna.

Fysisk och digital interaktion med streckkoder

Spree har arbetat fram ett helhetskoncept för GS1 Swedens nya Concept Centre. Konceptet innefattar digitalt innehåll samt helhetsupplevelsen med fysisk interaktion och interiörer. Genom att kombinera både fysisk och digital interaktion i pedagogiska övningar uppdelat på fyra stationer lyckades vi skapa en upplevelse som både har en röd tråd och ger möjlighet till kunskapsutbyte.

Besökare i det nya Concept Centret får följa en produkt genom fyra olika stationer: skapa, transportera, lagra och konsumera. Varje station ger tillgång till relevanta övningar som lyfter fram GS1-standarden och dess flöde. Beroende på vilken sektor besökarna kommer ifrån anpassas besöket för att på så vis ge en så skräddarsydd upplevelse som möjligt.

Fysisk Interaktion

En grundsten i det koncept Spree presenterade var att utöka den digitala interaktionen till att även bli fysisk. Genom att 3D-printa olika objekt får besökarna möjlighet att bli ”hands-on” med det material som ska läras ut.

Spree leverade 90+ 3D-printade objekt som används på olika sätt utspritt på de fyra stationerna. Bland annat skapades modelltågvagnar, ett minilager med 3D-printade lastpallar och lådor. Utöver dessa typer av pedagogiska objekt styrs hela Concept Center med en 3D-printad produktnyckel som möjliggör att olika innehåll visas beroende på vilken nyckel gruppen väljer att starta stationerna med. Till exempel så kan besökare från sjukvårdssektorn starta stationerna med nyckeln ”Pillerburk” och då få tillgång till övningar som riktar sig till dem.

Innehållskartläggning

Spree arbetade nära GS1 Sweden för att ta fram de 20+ övningarna som inkluderas i de fyra stationerna. GS1 Sweden erbjuder en relativt komplex tjänst som måste förklaras på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Genom workshops arbetade vi tillsammans fram en struktur och röd tråd som möjliggjorde att ett effektivt presentationsverktyg kunde utvecklas.

GS1 arbetar inom flertalet olika branscher och varje bransch har sina egna utmaningar och förutsättningar. Vi arbetade därför tätt med olika branschexperter på GS1 Sweden för att försäkra oss om att lösningen skulle kunna tillfredsställa samtliga målgrupper som GS1 Sweden riktar sig till.

Det visuella uttrycket

Under 2015 genomförde GS1 en omfattande re-branding som vi upptog i våra lösningar. För att skapa en upplevelse som är enhetlig med den globala GS1 Brand-identiteten arbetade Spree nära GS1 Sweden med målet att skapa en digital miljö som känns unik för detta Concept Centre men även familjär för besökare från andra GS1-organisationer. Den nya identiteten som togs fram på global nivå tillhandahöll ikonbibliotek, typografi och färger. Dock behövde Spree och GS1 Sweden arbeta fram en tolkning av dessa guidelines som var optimerad för multitouch-interaktion i denna typ av miljö.

Tekniska utmaningar

Utöver det konceptuella och pedagogiska arbetet består GS1 Concept Centre 2.0 av en omfattande och komplex IT-lösning där flera operativsystem, ramverk och teknologier kommunicerar med varandra.

Lösningen integrerar Windows 8.1 och Windows 7-applikationer med styrsystemet Crestron samt Digital Signage-systemet Dise.  Varje station har en lösning med Arduino microdatorer och RFID-läsare för att hantera de 3D-printade startnycklarna.

Flera utav stationerna använder sig av skräddarsydda lösningar, till exempel så har stationen Transportera ett modelltåg där Spree har byggt hela styrsystemet från grunden. Tåget kontrolleras av Arduino microdatorer och REED-sensorer, tåget består av specialanspassade 3D-printade vagnar med RFID-taggar inbäddade. Detta i kombination med integration av Impinj RFID-läsare gör det möjligt att läsa av olika vagnkonfigurationer via ett Microsoft Surface multitouchbord.

Om GS1 Sweden

”GS1 Sweden ingår i en världsomspännande organisation som utvecklar standarder för varu- och informationsflöden som effektiviserar företags affärsprocesser och förenklar handel globalt och lokalt.”

Vår roll i projektet

För att leverera skräddarsydda och engagerande lösningar involverar varje projekt olika kompetenser och tekniska krav. Nedan ser du vad vi bidrog med i just detta projekt.

Kompetenser

Verktyg

Konceptutveckling

Formgivning

Interaktionsdesign

Utveckling

Projektledning

Skräddarsydd hårdvara

.NET

Win 8.1

RFID och Sensorer

Databas design & Integration

Multitouch

Arduino