Pixelgrafik

Med pixelgrafik i starka och klara färger så visualiseras Flockimmunitet och Spridning med projektioner bredvid varandra på en av utställningens väggar. På stationen "Spridning" kan besökarna trycka på fysiska ledbelysta knappar och se hur representationer av smittor med varierande styrka tar ut varandra.

Interagera med fysiska knappar

På stationen Flockimmunitet får besökarna ställa in hur stor del av befolkningen som är vaccinerad med hjälp av en liten roterbar knapp. De får sedan släppa lös en smitta och se hur många som blir smittade.

Arduino

De färglada ledknapparna styrs med en arduino. Ledknapparna har lötts av oss på Spree för att kunna bestämma vilka färger som skulle användas. Varje knapp är även programmerad att representera en tangent på ett tangentbord.