Bli en spelkaraktär

"Skapa din spelkaraktär" är en fängslande upplevelse där museets besökare får komma in i en spelvärld där de får skapa sig en egen spelkaraktär.

Spela in din hälsningsfras

I spelupplevelsen får besökarna skapa och spela in en hälsningsfras till sin spelkaraktär. När karaktärerna sedan möter varandra på den stora projektionsväggen så spelas deras respektive hälsningsfraser upp.

3D-generade selfies

Lösningen är byggd med spelmotorn Unity. När besökaren får sitt ansikte fotat så generas en 3d-bild av ansiktet som sedan placeras på de olika spelfigurerna. Besökarna får sedan kontrollera sin spelkaraktär med hjälp av Microsoft Kinect.