VASAMUSEETATT SEGLA ETT SKEPP

Vasamuseets nya utställning "Att segla ett skepp" är en interaktiv upplevelse för både barn och vuxna där samarbete är den största huvudingrediensen.

Om Caset

“Att segla ett skepp” är en interaktiv upplevelse där användaren skall klara av tre olika spel för att kunna segla iväg med skeppet. I spelen får användaren styra med hjälp utav fysiska objekt på digitala skärmar.

Utställningen “Att segla ett skepp” är ett samarbete mellan Spree och Expology där Spree har digitaliserat och UX-anpassat Expologys spel-koncept. “Att segla ett skepp” består utav tre olika spel. Ankar-spelet, Kollerstock-spelet och segel-spelet.

Kollerstock

Nord, Syd, eller Väst!?

Med hjälp utav en fysisk kollerstock skall du styra skeppet åt olika riktningar precis som när du styr ett riktigt skepp. Skepparn på skeppet ropar ut en riktning och med kollerstocken skall du pricka in riktningen på kompassrosen.

Kontrollstyrning

Lösningen är byggd i Visual Studio 2015 och systemet är en skapad  UWP-app (Universal Windows Platform). UWP-appen "pratar" sedan vidare med kollerstocken som styrs som en joystick.

Ankaret

Fysisk utmaning!

I Ankarspelet får du som användare i denna fysiska utmaning dra upp skeppets ankare från havsbotten med hjälp utav ett fysiskt ankarhjul. Ankarhjulet är som byggt för samarbete där spelarna kan ta ett varsit handtag för att lyckas dra upp det tröga tunga ankaret.

Samarbete

Med kroppen som styrning för interaktionen blir ankar-spelet en aktiv och fysisk utmaning. Ju fler som samarbetar ju enklare blir det att lyckas med utmaningen.

WPF-applikation.

Ankar-spelet är byggt i Visual studio 2015 och är en  WPF-applikation.

Segel

Sätt segel med vinden i håret

Genom att tolka vindflödet som visas med animationer och olika vindstyrka i håret med en fysisk fläkt utmanas spelaren genom att sätta rätt segel för att få skeppet att segla iväg utan att sjunka. Användaren styr vilket segel som sätts med en kontrollpanel numrerat med segel 1-4.

Fysiska rummet

Interkativ upplevelse som blandar det fysiska rummet med det digitala. Segelspelet är en UWP-app som pratar via Art.Net.

Art.Net får fläkten att blåsa i olika hastighet beroende på vilken vind som visas på skärmen.

Synkroniserat

Alla tre spelen är synkroniserade med hjälp utav Windows service som håller reda på vilken status dem har. På detta sätt väntar spelen in varandra genom att känna av varandras status. Alla spel måste checkas av för att klara hela spelet. 

Tre upplevelser med ett gemensamt mål

Med de tre upplevelserna som Spree och Expology har skapat tillsammans hoppas vi kunna sprida glädje och delad upplevelse där användarna kan samarbeta med vänner och nyfunna vänner på Vasamuseet.

Om Vasamuseet

“Skeppet Vasa kantrade och sjönk i Stockholm 1628. Efter 333 år på botten bärgades det väldiga krigsskeppet och resan kunde fortsätta. Idag är Vasa världens enda bevarade 1600-talsskepp och Vasamuseet det mest besökta museet i Skandinavien.”