Vasa museet - Att segla ett skep v2.0

2017 gjorde Spree i samarbete med Expology den interaktiva utställningen "Att segla ett skepp" på Vasamuseet. Efter utvärdering av de interaktiva spelen kom man fram till att utställningen behövde uppdateras och förbättras.

Om caset.

I den gamla versionen av utställningen var de tre olika spelen sammankopplade till ett spel, där syftet bland annat var att betona vikten av samarbete och kommunikation mellan besättningen på ett skepp för att kunna utföra de olika uppgifterna som behöver göras, såsom att hissa ankar, välja rätt segel beroende av vind och att navigera och styra skeppet. Efter observationer och utvärdering framkom det dock att spelen inte gav den önskade effekten, utan istället skapade långa väntetider vilket i sin tur ledde till onödig frustration. I och med detta beslutades det att spelen skulle separeras och att vikten av samarbete skulle lyftas upp på andra sätt.

De tre aktiviteterna gamifieras i utställningen för att skapa ett roligt, lärorikt och greppbart sätt att förmedla utställningens mål för både unga och gamla besökare. För att styra de interaktiva spelen används taktila objekt som representerar den faktiska handlingen som spelen avser att efterlikna. I spelet “Kollerstocken” får besökarna exempelvis använda en kollerstock för att styra ett skepp i skärgården och i “Ankarspelet” får de använda ett ankarspel för att hissa upp ankaret samtidigt som de drar fram ett stort skepp. Det tredje spelet heter “Segelspelet” här får besökarna trycka på fysiska knappar för att försöka välja rätt typ av segel beroende på vilken vindstyrka som blåser.

Om Vasamuseet och utställningen Att segla ett skepp

“Skeppet Vasa kantrade och sjönk i Stockholm 1628. Efter 333 år på botten bärgades det väldiga krigsskeppet och resan kunde fortsätta. Idag är Vasa världens bäst bevarade 1600-talsskepp och Vasamuseet det mest besökta museet i Skandinavien.”

“Det seglande skeppet

Om konsten att segla på 1600-talet.

Vittnesmål från 1628 berättar att Vasa hade fyra segel satta vid katastrofen. Totalt kunde hon bära tio. Seglen återfanns vid utgrävningen långt nere i skeppet i form av något som mest liknade en lövhög och med hållbarhet som blött tidningspapper. Efter flera års arbete kunde konservatorerna konstatera att lövhögen innehöll alla de sex segel som inte var satta.

Vasas minsta segel, förbramsseglet, täcker en hel vägg i utställningen. Så vitt vi vet är det världens äldsta bevarade segel. I utställningen ingår en kopia av den stora plattform från vilken seglen bearbetades, 17 meter över däck. Du kan prova att stå här på samma svindlande höjd och titta ner till de lägsta nivåerna av museet. I utställningen finns fem skeppsmodeller i koppar som visar den komplicerade manövern att vända genom vinden, konsten att segla på 1600-talet.”

“I anslutning till utställningen finns nu ett spel som kombinerar analog och digital interaktivitet och uppmanar till samarbete.

Lär dig vad som krävs för att få skeppet att segla genom att tillsammans lösa uppgifterna vid tre stationer: hala upp ett ankare, sätt segel och styr skeppet med kollerstocken.”