Hissa ankar

På "Ankarspelet" får barn och andra besökare hjälpas åt att dra ett skepp framåt med hjälp av ankaret, för att sedan hissa upp det. Spelet går ut på att samla fem stycken mynt som flyter på vattenytan, är de för långsamma så sjunker mynten iväg.

Samarbete

Ankarspelet är ganska tungt att dra runt, därför behöver barn samarbeta för att lyckas samla samtliga mynt innan tiden tar slut. För att justera svårighetsgraden på spelet så går det att spänna åt motståndet på det fysiska ankarspelet, det går även att göra så att båten åker fram saktare, vilket innebär att man måste snurra flera varv på ankarspelet för att skeppet ska åka framåt.

Fysiskt Ankarspel

Lösningen är skapad med spelmotorn Unity. Spelets datainmatning sker genom att användarna drar runt på ett fysiskt ankarspel, vilket i sin tur skapar data som används för att kunna styra spelet.

Videoklipp