Laga hotellet från Mamma Mia

I denna upplevelse får besökarna måla med virtuella färger för att renovera hotellet från musikalen Mamma Mia.

Projection mapping

Denna upplevelse bygger på så kallad projection mapping där innehållet projiceras på en scenografi som är uppbyggd mot en vägg.

RFID & Kinect

Lösningen är byggd med spelmotorn Unity och använder en Kinect-kamera för att tracka användarens rörelser och gester. Penseln som användaren målar med har en RFID-tagg som används för att starta upplevelsen.