Spree Integritetspolicy

På Spree AB värnar vi om din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Denna policy beskriver varför och hur vi behandlar personuppgifter och hur vi arbetar för att skydda informationen.

Personuppgifter som samlas in och behandlas

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du anlitar någon av våra konsulter (föreläsare, projektledare, utvecklare, UX/UI, designer, konceptutvecklare etc.), anlitar oss för helhetsåtaganden/projekt, deltar på arrangemang anordnade av oss, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och bransch.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra tjänster eller specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

  • Skicka dig nyhetsbrev och information om aktuella områden inom teknik, innovation, användbarhet, digitala lösningar och R&D, vi delar med oss av referensuppdrag och kundberättelser samt våra tjänster.
  • Inbjudningar till inspirationsseminarium, teknik och kodevent samt andra arrangemang.

Vilka som behandlar dina personuppgifter

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Hur länge uppgifterna sparas

Spree sparar personuppgifter så länge de behövs för ändamålet de samlades in för. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge du fortsätter vara våran kund, leverantör, anlitar oss för våra tjänster, besöker våra arrangemang eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell besökare hos oss och intresserade av våra tjänster.

Rättigheter

Du har rätt att få ta del av personuppgifter vi har om dig. Om du anser att uppgifterna är felaktiga kan du begära att de rättas. Du kan även när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet vår säkerhetspolicy och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Du är välkommen att höra av dig till Lena Larsson, VD Spree AB om du har några frågor

Email: Lena.Larsson@spree.se
Tel. 08- 586 193 01
Mobil: 070-739 0276