SPREE

Vi skapar skräddarsydda digitala upplevelser, med användaren och ny teknik i fokus. Vi kombinerar kreativa koncept med omfattande erfarenhet av systemutveckling för att förstärka din verklighet.

SPREE

Vi skapar skräddarsydda digitala upplevelser, med användaren och ny teknik i fokus. Vi kombinerar kreativa koncept med omfattande erfarenhet av systemutveckling för att förstärka din verklighet.

VAD VI GÖR

Interaktiva installationer

Med fokus på ny teknik tar vi fram koncept som inte bara ska vara informativa och användarvänliga utan också erbjuder användaren något som känns relevant och nyskapande.

Vi utvecklar interaktiva helhetslösningar för museer, företag och andra publika ytor. Vårt mål är att ständigt förändra sättet vi upplever digital information.

System- & applikationsutveckling

Oavsett om det gäller ett komplement till nuvarande IT-lösning eller är grunden till hela er affärsidé kan vi hjälpa er med att ta fram en skräddarsydd lösning.

Vi arbetar tillsammans med kunden från konceptidé till färdig implementerad lösning. Med vår unika kombination av kompetenser erbjuder vi ett helhetsgrepp som innefattar systemutveckling för webb, desktop och mobilt.

CASESTUDY:GS1 CONCEPT CENTRE

Genom ett omfattande innehållsarbete tillsammans med GS1 Sweden skapade vi en helhetsupplevelse i kundens nya Concept Centre. I lösningen presenteras kundens komplexa tjänster med fysisk och digital interaktion för att optimera förståelsen hos besökarna.

Läs om vårt case

VÅR PROCESS


För att skapa unika upplevelser som ger nytta utgår vi alltid från kunden och användarens behov och kombinerar denna upptäckt med vår egen erfarenhet och lust för ny teknik. Vi har genom åren arbetat fram en process som  är vår grund i alla projekt. Iterativt arbetar vi med följande steg:

Upptäcka

Definiera

Design & Utveckling

Leverans & Debrief


VÅRA VERKTYG


För att möjliggöra våra kunders visioner har vi, utöver vår process, en rad olika kompetensområden inom både mjuk- och hårdvara, design och projektledning. Nedan finner du ett axplock av de områden som Spree bemästrar både som konsulter och som team på plats på vårt kontor.

Förstudier & Behovsanalys

Konceptutveckling

Användartester

Interaktionsdesign

Workshops

Projektledning

Azure & övriga molntjänster

Grafisk form

Databasdesign & Integration

IT-arkitektur

Mobila webbappar

IoT

HTML5 & CSS3

.NET/ASP.NET/XAML

iOS

Windows 10 & Phone

Android

Javascript

CASESTUDY:GS1 CONCEPT CENTRE

Genom ett omfattande innehållsarbete tillsammans med GS1 Sweden skapade vi en helhetsupplevelse i kundens nya Concept Centre. I lösningen presenteras kundens komplexa tjänster med fysisk och digital interaktion för att optimera förståelsen hos besökarna.

Läs om vårt case