SPREE MANIFEST

Vi är orädda innovatörer. Vi är glädjefyllda kreatörer. Vi är styrkta av vår erfarenhet och betrodda för vår expertis. Vi levererar interaktiva upplevelser och förstärker din verksamhet. Vi är geeks som skapar magi. Kod är vår passion, användbarhet är allt!

Vårt fokus

Spree har tre fokusområden som tillsammans kompletterar oss både kompetensmässigt och affärsmässigt. Vi utvecklar skräddarsydda helhetslösningar med fokus på interaktiva installationer och kundanpassade IT-system. Med uppdragsspecifika team på vårt eget kontor driver vi projekten från ax till limpa för att försäkra att vi levererar lösningar som bygger på vår vision. 

Parallellt med våra inhouse-projekt förstärker vi även våra kunders IT-projekt med kompetensuthyrning. Våra utvecklare och UX-designers blir en del av kundens team på både längre uppdrag men även kortare projekt. Med vårt tredje fokusområde ser vi till att alltid ligga i framkant när det kommer till teknik, hårdvara samt mjukvara. Vi har en ständigt uppdaterande labbmiljö där vi experimenterar och utforskar vad ny teknik kan erbjuda våra kunder.

Helhetslösningar

Kompetensförstärkning

Labb & Innovation

Vår process

För att skapa unika upplevelser som ger nytta utgår vi alltid från kunden och användarens behov och kombinerar denna upptäckt med vår egen erfarenhet och lust för ny teknik. Vi har genom åren arbetat fram en process som är vår grund i alla projekt. Iterativt arbetar vi med följande steg:

Upptäcka

Definiera

Design & Utveckling

Leverans & Debrief

Vårt team

Vi kombinerar kompetens inom kravställning, UX och formgivning med front- och backendprogrammering samt sensor- och hårdvarunära programmering. Vi producerar helhetslösningar eller specifika delprojekt beroende på kundens och projektets förutsättningar.

Vår Historia

Spree grundades 1998 och har under de senaste 18 åren byggt upp gedigen kompetens inom IT-lösningar av olika karaktär. Företaget startades under namnet Marotz och hade till en början som huvudsaklig affärsverksamhet IT-konsultuthyrning. I samband med att Microsoft 2008 lanserade sitt Pixelsense Surface multitouch-bord började vi utveckla interaktiva lösningar för museer och företag. Vi har sedan dess utvecklat detta till ett eget affärsområde och arbetar idag både med uthyrd kompetens och helhetslösningar på vårt eget kontor. 2013 bytte vi namn till Spree.